MongoDB

MongoDB-CRUD ve Komutlar Örnek-Part-1

Merhaba Arkadaşlar ,

Bu yazımızda MongoDB CRUD işlemlerinden bahsedeceğim. Bu sırada konsolu aynı şekilde takip ederseniz. İşinize yarıyacak temel komutları da görmüş olacağız.

Import

 • mongoimport -d students -c grades < grades.js

  -d : database ismi  ,  -c : collection adı ve import edilecek dosya

 • use students

  client’in bağlanacağı db’yi değiştir

Insert 

 • db.grades.insert({test : 'deneme'})

Update

 • db.grades.update()

Find(Select

  • db.grades.find()
  • db.grades.find({$where:  "this.score > 65"})
  • db.grades.find({$where:  "this.score > 65"}).sort({score : 1})
  • db.grades.find({type:'exam'})

   Yukarıdaki örneklerden gördüğünüz gibi çok esnek bir kullanım var. Önemli olduğunu düşündüğüm diğer bir kullanım şeklide büyüktür , küçüktür eğer where clauses kullanmıyorsanız. Aşağıdaki gibi  ‘$gt’ büyüktür ve ‘$lt’  küçüktür.

  • db.grades.find({score : {$gt :45 , $lt : 50}})

Bunlar tamam anladık ama büyüktür ve küçüktür nasıl olacak dediğinizi duyar gibi oldum. :)) Bu kullanım için ‘$gte’ ve ‘$lte’ tanımlamaları var. Aşağıdaki gibi kullanarak “greater and equals” şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz.

 • db.grades.find({score : {$gte :90 , $lte: 80}})

  Bu kullanım ek bir avantajı daha var oda stringlerde kullanılması. Örnek olarak ‘M’ harfinden sonra gelen illeri listeleyebiliriz.

 • db.city.find({name : {$gt : 'M'}})

Count

 • db.grades.count()

Regex

Arama işlemlerinde çok işimize yarayan özellik kesinlikle bu , kullanımı da regex biliyorsanız elbette basit :)) Örneğimde A harfi ile başlayan kayıtları getiren regex sorgu örneği bulunuyor.

 • db.students.find({name : {$regex : "^A"}})

 

Or, And , Exist 

Kullanım olarak şimdiye kadar verdiğim örnklere benzediği için tek bir sorguda toplamak istedim.

 • db.scores.find( { $or : [ { score : { $lt : 50 } }, { score : { $gt : 90 } } ] } ) ;

Pretty

Console işlemleri yaparken veya debug sırasında anlamsız ve göz yoran parantezlerden kurtulmanın yolu pretty() methodu. Bu method sayesinde aşağıdaki gibi  okunabilir sonuçlar görebilirsiniz.

 • db.grades.find().pretty()
  
  Çıktı //
  
  /* 0 */
  {
    "_id" : ObjectId("50906d7fa3c412bb040eb58b"),
    "student_id" : 5,
    "type" : "exam",
    "score" : 49.41260067227861
  }
  
  /* 1 */
  {
    "_id" : ObjectId("50906d7fa3c412bb040eb5bc"),
    "student_id" : 17,
    "type" : "quiz",
    "score" : 49.96929616916231
  }

Muharrem Tığdemir

Author

Muharrem Tığdemir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.