Categories
Hatalar Java JSF

javax/servlet/jsp/jstl/core/LoopTagStatus Hatası

Merhaba Arkadaşlar ,

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.servlet.jsp.jstl.core.LoopTagStatus

Yukaridaki hatayı alıyor iseniz muhtemelen JSTL fonksiyonlarından foreach veya datatable gibi döngü içeren componentları kullanıyorsunuz.

    <c:forEach items="#{mainController.databases}" var="databases">
      <h:outputText value="#{databases.name}" />
    </c:forEach>

JSF 1.2 ile bu sorun çözüldü. Aşağıdaki depency projenize ekleyin veya güncelleyin sorun çözülecek

 <dependency>
	<groupId>javax.servlet</groupId>
	<artifactId>jstl</artifactId>
	<version>1.2</version>
 </dependency>

 

Muharrem Tığdemir

 

Categories
Hatalar PHP

‘No input file specified’ .htaccess FCGId Hatası

Merhaba Arkadaşlar,

 

VPS Apache server üzerinde Codeigniter kurduktan sonra yazıda belirttiğim. “No input file specified” hatasını aldım. Çözümü aslında oldukça basit sadece biraz googlelamak gerekti. Bende çözümü paylaşmak  istedim. Sorunun aslında sebebi .htaccess dosyası ,

Benim .htaccess dosyam

 

RewriteEngine On
RewriteBase /local/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond $1 !^(templates|plugins)
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

Eklemeniz gereken sadece index.php dosyasının sonuna ‘?’

Sonuç olarak

RewriteEngine On
 RewriteBase /baattin/
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond $1 !^(templates|plugins)
 RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]

Peki hatanın sebebi neydi?  Ben serverda Virtualmin kullanıyorum.  Benim bildiğim bütün server arayüzleri default olarak ‘index.php’ vs türevlerini kullanıyor.  htaccess dosyasında index.php ye soru işareti tanımladığımızda klasör içindeki index.php ye RewriteEngine sonucunu göndererek işleme giriyor.

Yanlış olan halinde ise root işlemine göre index.php yi döndürüyor. Umarım sizede yardımcı olur..

 

Muharrem Tığdemir

Categories
Hatalar Network Uncategorized

Wamp Local IP Connection 192.168 Permission Failed

Merhaba Arkadaşlar ,

 Wamp’a bulunduğunuz  network üzerinden başka  bir Client’la bağlantı yapmak isterseniz. Yapmanız gerekenler..

Bunun için  ‘  C:\wamp\bin\apache\apache( apache versiyonu)\conf \httpd.conf  ‘ deki dosyayı açın veya wamp icon’una tıklayarak  Apache -> httpd.conf dosyasını açın.

<Directory "c:/wamp/www/">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride all

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #

#  onlineoffline tag - don't remove
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1

</Directory>

Directory tagları arasında bulunan 

Categories
Hatalar

Eclipse-Svn-Connector-Boş-Empty

Merhaba Arkadaşlar ,

 

Eclipse üzerine Svn plugin’i kurduktan sonra Checkout sırasında SVN connector empty hatası alıyorsanız.

 

Help->Install New Software ‘ a

http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/3.0/juno-site/

Yukarıdaki linki ekleyerek yüklenecek olan pluginler arasından SVN Connectors ve SVN Connector Source ‘u seçin plugin’i yükleyin sorun çözülecektir.
NOT: Juno versiyonunda hata oluşmadı ancak helios’ kurarken authenticity or validity hatası alırsanız önemsemeyin.
Muharrem Tığdemir
Categories
Hatalar JSF

Setter not found for property class – JSF

Merhaba Arkadaşlar ,

Managed Bean’leri bazen template içinde kullanmak isteyebiliyoruz. Örneğin header da  “Hoşegeldiniz  , blabla ” yazması için bile olabilir.  Eğer template kullanıyorsanız , burada benim başımı baya ağrıtan bir problem oluşuyor. İnternette araştırdıktan sonra sorunun çözümünü buldum. Umarım bu hata ile karşılaşırsanız sizde kolayca  çözersiniz.

 

Çözüm için yapmanız gereken tekşey var.  Managed Bean kullandığınız html tag’ının class attribute’ unu styleClass olarak değiştirmeniz yeterli. Aşağıdaki gibi ;

Çözüm :

 <p:password value="#{mainController.loginMember.memberPassword}" class="span2" />
 <p:password value="#{mainController.loginMember.memberPassword}" styleClass="span2" />

 

Hata Kodu :

java.lang.IllegalArgumentException: Setter not found for property class
	at javax.faces.component.UIComponentBase$AttributesMap.put(UIComponentBase.java:2450)
	at javax.faces.component.UIComponentBase$AttributesMap.put(UIComponentBase.java:2330)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentRule$LiteralAttributeMetadata.applyMetadata(ComponentRule.java:87)
	at com.sun.faces.facelets.tag.MetadataImpl.applyMetadata(MetadataImpl.java:81)
	at javax.faces.view.facelets.MetaTagHandler.setAttributes(MetaTagHandler.java:129)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.setAttributes(DelegatingMetaTagHandler.java:102)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentTagHandlerDelegateImpl.doNewComponentActions(ComponentTagHandlerDelegateImpl.java:412)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentTagHandlerDelegateImpl.apply(ComponentTagHandlerDelegateImpl.java:175)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.apply(DelegatingMetaTagHandler.java:120)
	at javax.faces.view.facelets.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:95)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.applyNextHandler(DelegatingMetaTagHandler.java:137)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentTagHandlerDelegateImpl.apply(ComponentTagHandlerDelegateImpl.java:190)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.apply(DelegatingMetaTagHandler.java:120)
	at javax.faces.view.facelets.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:95)

şeklinde devam ediyor..

 

Kaynak : http://duckranger.com/2010/05/facelets-setter-not-found-for-property-class/ (Thank you again..)

Görüşmek Üzere

 

Muharrem Tığdemir

Categories
Hatalar Hibernate JSF

java.lang.ClassNotFoundException: javax.persistence.JoinTable

Merhaba Arkadaşlar ,

Hibernate ve Jsf bağlantı ayarlarını yaparken Netbeans’in sitesinde bulunan sakila.db ile yapılmış olan DVD Web Store uygulaması gerçekten çok faydalı bu konuda yine başlayanlara kesinlikle tavsiye ediyorum Netbeans Uygulama.  Temel hatlarıyla hibernate ve jsf  configürasyonu  ve hibernate’in test edilmesi ile ilgili başlangıç uygulaması , kaynak dosyaları indirdiğinizde aşağıdaki hatayı alıyorsanız. Bunun sebebi eksik olan persistence.jar dosyasıdır.  Buradan indirebilir veya Netbeans kullanıyorsanız, Projeye sağ click -> Properties -> Libraries -> Add Library -> Hibernate ekleyebilirsiniz veya buradan indirebilirsiniz.

 

java.lang.ExceptionInInitializerError
    at dvdrental.HibernateUtil.<clinit>(HibernateUtil.java:28)
    at dvdrental.FilmHelper.<init>(FilmHelper.java:20)
    at dvdrental.FilmController.<init>(FilmController.java:34)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525)
    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:374)
    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:327)
    at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.newBeanInstance(BeanBuilder.java:186)
    at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.build(BeanBuilder.java:100)
    at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.createAndPush(BeanManager.java:409)
    at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.create(BeanManager.java:269)
    at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.resolveBean(ManagedBeanELResolver.java:244)
    at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.getValue(ManagedBeanELResolver.java:116)
    at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver._getValue(DemuxCompositeELResolver.java:176)
    at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver.getValue(DemuxCompositeELResolver.java:203)
    at org.apache.el.parser.AstIdentifier.getValue(AstIdentifier.java:72)
    at org.apache.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:161)
    at org.apache.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:185)
    at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
    at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:194)
    at javax.faces.component.UIComponentBase.isRendered(UIComponentBase.java:462)
    at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1850)
    at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:176)
    at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:894)
    at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1856)
    at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
    at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1859)
    at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:443)
    at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:131)
    at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:120)
    at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
    at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:219)
    at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:647)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
    at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:222)
    at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:123)
    at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
    at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:171)
    at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:99)
    at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:953)
    at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
    at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
    at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1023)
    at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589)
    at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:1852)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/persistence/JoinTable
    at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.secondPassCompile(AnnotationConfiguration.java:272)
    at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1286)
    at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.buildSessionFactory(AnnotationConfiguration.java:859)
    at dvdrental.HibernateUtil.<clinit>(HibernateUtil.java:24)
    ... 50 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.persistence.JoinTable
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1714)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1559)
    ... 54 more

 

Categories
Hatalar Javascript

Apprise Load File

Merhaba Arkadaşlar ,

Alternatif bir Dialog aracı olan Apprise inner HTML yazıları göstermekde çok kullanışlı  ancak dışarıdan dosya load ettiğimiz zaman over-scroll hatası oluşabiliyor. Bunun için küçük bir editleme gerekli ve devamında load fonksiyonuda var.

Apprise’ı kullanmamı öneren Dostum Oğuz Çabuk’a teşekkürler..

Apprise’ı indirmek için..

 

          <style>
          .apprise
          {
            overflow: scroll;
            height: 70%;
          }
          </style>

 

<script>
function apprise()
{

   jQuery('#texter').load('/resume.doc', function(data){
    Apprise(data);
   });
}
</script>
Linke Tıklayarak Apprise’ı Load File deneyebilirsiniz -> CV’mi Görüntülemek için Tıklayın..

 

Categories
Hatalar JSF

Primefaces PF is not defined

Merhaba arkadaşlar ,

Primefaces’ın 4.0 versiyonunda gelen PF shorcut’ı 3.xx kullandığım için  “PF is not defined” hatası ile karşılaştım. Önceki versiyonlardan hatırlamayanlar için bu hatanın çözümü şu şekilde ;

 

          <p:column style="width:4%" headerText="Show"> 
            <p:commandButton id="selectButton" oncomplete="videoDialog.show()" icon="ui-icon-search" title="View"> 
              <f:setPropertyActionListener value="#{video}" target="#{videoController.selectedVideo}" /> 
            </p:commandButton> 
          </p:column>
Categories
Hatalar Hibernate

Hibernate No CurrentSessionContext configured!

Merhaba Arkadaşlar ,

 

Hibernate bağlantılarını yaptıktan sonra bir hata ile karşılaştım.

 

No CurrentSessionContext configured!

Categories
Hatalar JSF

JSF web.xml .xhtml Compile Failed

Merhaba Arkadaşlar ,

Netbeans ile Maven projesi açtığımızda  , web.xml dosyası oluşturmuyor . Bu sebple xhtml içinde yazdığımız managed bean kod blokları html tagları olarak kalıyor ve derlenmiyor. Bunun için web.xml dosyamıza routing yaparak bu dosyalara servlete yönlendirmeliyiz. Peki bu nasıl olacak;

 

  <servlet>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.jsf</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.xhtml</url-pattern>
  </servlet-mapping>

 

web. xml e bu kod bloğunu eklerseniz. Bundan sonra     blabla.xhtml , index.xhtml , index.jsf vs.. şeklide gelen url istekleri  server’da servlet olarak derlenerek kullanıcıya ulaşacaktır. *.xhtml bu işlemi sağlamaktadır.   Bu işlem PHP’de aynı şekilde Apache server üzerinde htaccess ile de manuel olarak yapılabilir.

 

Muharrem Tığdemir