Categories
Hatalar Network Uncategorized

Wamp Local IP Connection 192.168 Permission Failed

Merhaba Arkadaşlar ,

 Wamp’a bulunduğunuz  network üzerinden başka  bir Client’la bağlantı yapmak isterseniz. Yapmanız gerekenler..

Bunun için  ‘  C:\wamp\bin\apache\apache( apache versiyonu)\conf \httpd.conf  ‘ deki dosyayı açın veya wamp icon’una tıklayarak  Apache -> httpd.conf dosyasını açın.

<Directory "c:/wamp/www/">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride all

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #

#  onlineoffline tag - don't remove
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1

</Directory>

Directory tagları arasında bulunan 

Categories
Hatalar

Visual SVN Server ve XAMPP,WAMP PORT Çakışması

Merhaba  arkadaşlar ,

Versiyon kontrol sistemleri kullanmak artık yazılım geliştirmenin en önemli parçalarından biri oldu. Bende kendi projelerimde  tek başıma çalışsam bile SVN kullanmayı tercih ediyorum. Ancak localhost da çalışırken kurulumdan sonra port çakışması yaşamak muhtemel çünkü programlar genelde standart protları kullanıyor.80 , 8080 , SSL için 443 8443 vs..  WAMP ve XAMPP kullanıyorsanız Visual SVN Server kurduktan sonra ikisini aynı anda kullanamıyoruz. Bu durumda şu adımları izlerseniz sorun çözülecektir.

 

–  C:\xampp\apache\conf\extra içinde bulunan   “httpd-ssl.conf” dosyasındaki

Listen ->
VirtualHost->
ServerName->
443 yazan yukarıdaki  portları 4499 olarak değiştirelim.
-C:\xampp\apache\conf\   içinde  bulunan “httpd.conf” dosyasındaki
Listen 80’i de 8080 olarak değiştirdikten sonra aynı anda iki programı da sorunsuz kullanabiliriz.
Tabii unutmayalım artık
localhost işlevini yitirdi.
localhost:8080 linki bizi wamp’a yönlendirecek.