Categories
Uncategorized

Crossdomain.xml SWF Güvenlik-Security Error

Merhaba Arkadaşlar ,

Bu yazımda crossdomain.xml den biraz bahsetmek istiyorum. Bu tabiri görmeye başladığınızda Online Streaming ,  Flash  network kütüphanesin kullanıyor veya server’a uzak bağlantı deniyorsunuz demektir. Karşılaşacağınız hata flash için türkçe  olarak

* Güvenlik Sanal Alanı Ihlali * 

veya

* Security Sandbox Violation * 

şeklinde karşınıza çıkabilir. Swf compile edince çalışıyor localde çalışmıyor ise debug mod’u çalıştırın(Ctrl+Shift+Enter)

Aşağıda örnek olarak verdiğim dosyası server’ınızın root dizinine kaydedin sorun çözülecektir.

Örnek Crossdomain.xml dosyası

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd">

-<cross-domain-policy>

<site-control permitted-cross-domain-policies="all"/>

<allow-access-from to-ports="*" domain="*"/>

<allow-http-request-headers-from domain="*" headers="*"/>

</cross-domain-policy>

Burada dikkat edilmesi gereken domain paramatreleri  eğer serverdaki dosyalarınıza sadece belirli bir serverdan ulaşmak istiyorsanız , domain (*) değiştirerek istediğiniz IP’lere erişime açabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için burayı inceleyebilirsiniz.

Muharrem Tığdemir

 

Categories
Hatalar Network Uncategorized

Wamp Local IP Connection 192.168 Permission Failed

Merhaba Arkadaşlar ,

 Wamp’a bulunduğunuz  network üzerinden başka  bir Client’la bağlantı yapmak isterseniz. Yapmanız gerekenler..

Bunun için  ‘  C:\wamp\bin\apache\apache( apache versiyonu)\conf \httpd.conf  ‘ deki dosyayı açın veya wamp icon’una tıklayarak  Apache -> httpd.conf dosyasını açın.

<Directory "c:/wamp/www/">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride all

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #

#  onlineoffline tag - don't remove
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1

</Directory>

Directory tagları arasında bulunan